Privacy statement

Wat doet Dental West met uw privé gegevens

Gebruik van persoonsgegevens 

Dental West B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en de patiëntgegevens van haar opdrachtgevers.

De verwerking van de volgende categorieën van persoonsgegevens van opdrachtgevers is nodig voor de volgende doelen:

  • om te communiceren over het ophalen, afleveren en maken van tandtechnische werkstukken (contactgegevens)
  • om facturen te sturen (contactgegevens, factuurgegevens en betaalgegevens)

De verwerking van de volgende categorieën van persoonsgegevens van patiënten van opdrachtgevers is nodig voor de volgende doelen:

  • het maken van een voorziening, de kleurbepaling, de vorm er van en het kunnen koppelen van de patiënt aan de voorziening voor identificatiecontrole en voor facturering (contactgegevens, geslacht, geboortedatum, soms patiëntnummer en geproduceerde voorziening, lichtfoto’s (aangezicht, zijaanzicht en mond)
  • voor een reparatie van een uitneembare voorziening (contactgegevens, geslacht, geboortedatum).

De hiervoor vermelde verwerkingen van persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van de behandelovereenkomst van een patiënt met diens tandartspraktijk en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens worden alleen ingezien door medewerkers van Goedegebuure.

Bewaartermijnen

Lichtfoto’s en de kopie van het formulier van de kleurbepaling worden voor een termijn van ongeveer twee maanden opgeslagen. De foto’s zullen alleen worden gebruikt en bekeken tijdens het vervaardigen van het werkstuk. Het originele formulier van de kleurbepaling zal worden meegeven met het werkstuk aan de tandartspraktijk.

Financiële gegevens worden opgeslagen gedurende de wettelijke fiscale bewaartermijnen. Dit is meestal een termijn van maximaal 7 jaar.

Rechten

Elke betrokkene heeft het recht de door ons van hem of haar verwerkte persoonsgegevens in te zien, rectificatie of wissing van persoonsgegevens te vragen of om beperking van de hem of haar betreffende verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Daarnaast heeft elke betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor alle zaken die de bescherming van persoonsgegevens bij Dental West BV betreffen, kan contact worden opgenomen via ons algemene telefoonnummer of per post.